De toekomst van Duinvallei leeft!

Duurzame LED lichtmasten

In Duinvallei zijn 8 duurzame lichtmasten geplaatst naast het fietspad. Deze lichtmasten (de Soluxio) zijn gemaakt van gerecycled materiaal, werken op zonlicht en maken gebruik van energiezuinige LED-lampen. Ze zijn ook niet aangesloten op het lichtnet. Wanneer de lichtmasten niet meer nodig zijn kunnen ze verplaatst worden naar andere locaties, of de onderdelen worden verwerkt tot nieuwe producten. Hoe werken de systemen? Wat gebeurt er in de toekomst met de masten? En hoe stevig zijn deze masten? Deze en andere vragen hebben we gesteld aan Koen Haest van FlexSol Solutions B.V., het bedrijf dat de lichtmasten heeft ontwikkeld en geproduceerd. Lees meer>>

Feestelijke start Duinvallei

Op dinsdag 3 april zetten we Duinvallei en de initiatiefnemers in het zonnetje. De Groene Vallei, Muziek & Sport, Zanderijtuinders 2.0 en Duinlandjes, Bijenstal, Energie-objecten, de Stadsboerin, Full Body gym, Kleine Duinvallei, Tiny Houses en speeltuin Duinvallei gaan de komende 10 jaar in het gebied aan de slag. Vier dit feestelijke moment met ons mee. Ontmoet de initiatiefnemers tussen 16.30 – 18.00 uur in Duinvallei, het gebied tussen de N206 en de Zanderij. Lees meer>>


Update tijdelijke invulling Duinvallei

De initiatiefnemers van Groene Vallei, Muziek & Sport, Zanderijtuinders 2.0 en Duinlandjes, Bijenstal, Energie-objecten, de Stadsboerin, Full Body gym, Kleine Duinvallei, speeltuin Duinvallei en Tiny House hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Bij realiseren van initiatieven komt heel wat kijken. De gemeente is bezig om het gebied klaar te maken voor de tijdelijke inrichting. In 2018 zal Duinvallei alle initiatieven letterlijk de ruimte gaan bieden, voor een periode van 10 jaar. Lees meer>> 


Van inzending naar business case

Katwijk ging begin dit jaar opzoek naar initiatieven voor het terrein Duinvallei. Na onze oproep begin dit jaar hebben ruim 100 initiatiefnemers hun plan ingezonden. Een resultaat waar we trots op zijn. Het karakter van de initiatieven liep en loopt enorm uiteen.

Klik hier voor het definitieve inrichtingsplan van Duinvallei.Voorbeelden van projecten zoals Tijdelijke huisvesting, Speeltuin, Bootcamp, Moestuin of Foodfestival

Over Duinvallei

Duinvallei ligt in woonwijk De Zanderij. Een gebied van ongeveer 10 hectare aan de N206, dichtbij het centrum van Katwijk aan den Rijn. De Zandsloot steekt tweemaal door het terrein. Er komt fietsburg en een innovatief en duurzaam fiets- en voetpad. 

Locatie

Hoe werkt het?

Wie doen mee?

Initiatiefnemers bestaan uit instellingen, verenigingen en de gemeente zelf. 

Wat kost het?

De gemeente stelt het terrein ter beschikking en wil er niets op verdienen, maar het mag uiteindelijk ook niets kosten. De initiatiefnemers bepalen met elkaar welke investeringen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van paden, groen, verlichting, internet of riolering.

Hoe zijn initiatieven geselecteerd?

Het projectteam heeft gecheckt of het initiatief aan de spelregels voldeed. De initiatieven die overbleven zijn door het Q-team beoordeelt op de kwaliteit. De initiatieven die de meeste kwaliteit bieden, krijgen een plek in Duinvallei. Het Q-team was een team met vertegenwoordigers van de Katwijkse gemeenschap.

Lees meer in de spelregels.

Waarom?

Katwijk zocht innovatieve, duurzame of creatieve ideeën.

Het gebied Duinvallei langs de N206 ligt al ruim 10 jaar braak. De verwachting is dat het zonder ingrijpen de komende 10 jaar ook nog braak zal liggen. Dat is natuurlijk zonde. Daarom zocht gemeente Katwijk naar initiatieven voor tijdelijk gebruik. Wie Duinvallei wil gebruiken kan zelf aan de slag. Zolang het maar gebruikswaarde oplevert voor Katwijk, op sociaal, economisch of fysiek terrein.

Waarom maximaal 10 jaar?

Er worden nog 55 woningen gebouwd en gemeente Katwijk wil de overige ruimte beschikbaar houden om de N206 eventueel te verleggen of te verdiepen. Totdat er meer duidelijkheid is, biedt Duinvallei volop ruimte voor initiatieven. De gebruiksperiode kan variëren van 1 tot 10 jaar. Het projectteam overlegt, wanneer alle initiatieven bekend zijn, met elke initiatiefnemer welke periode het beste past.

Contact

Meer weten?

Neem dan contact op met Ton den Butter. Via email t.denbutter@katwijk.nl of telefoon 071 40 65 973 .