John en Caroline

De “Energietuin”, een tuin waar je je energie kwijt kunt, en waar je energie opwekt. Zo maak je een leuke plek waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, met een bewustwordingsaspect. Noem het de “Funfactor”. Voor een goede verbinding met de andere initiatieven richten we ons nu op het plaatsen van Energie-Objecten. In dit geval: een Bluepomp, Energy Bike en een Artpump. 

Het Q-team schreef over dit initiatief:

"Het Q-team krijgt energie van dit initiatief. Het valt positief op door de manier waarop dit initiatief onderscheidend is ten opzichte van de andere ingekomen initiatieven. Het is een mooie combinatie van kunst- en speelobjecten die laten zien hoe energie ontstaat. Daarnaast is dit initiatief goed te integreren/combineren met andere initiatieven. Men is voor de realisatie nog wel afhankelijk van genoemde subsidieaanvragen en/of crowdfunding. Wij hebben gemeend dat dit geen risico oplevert omdat het vrij weinig ruimte inneemt, en hooguit niet van de grond komt als financiering uitblijft. Het financiële risico is er dus ook niet. Daarentegen is het benodigde bedrag voor de realisatie vrij gering, zodat wij ons haast niet kunnen voorstellen dat het er niet komt."

Lees hier het hele advies van het Q-team aan het college