Marc Hoekstra

Kleine Duinvallei biedt jongeren een mogelijkheid geeft om zelfstandig te gaan wonen waarbij een gemeenschappelijke “huiskamer” de bewoners kan verbinden. Het project kan tevens invulling geven aan een horecagelegenheid in het gebied. De studio’s zijn circulair van materiaalgebruik en zeer energiezuinig tijdens gebruik. Door innovatieve technologie wordt zowel het beheer als ook de community ondersteund en georganiseerd. 

Het Q-team schreef over dit initiatief:

"Van de vier initiatieven met woonfunctie steken Kleine Duinvallei en Tiny Houses in positieve zin af tegen die van Homeflex en Dunavie. Hoewel deze initiatieven zich op verschillende doelgroepen richten, en dus lastig te vergelijken zijn, zien wij een duidelijk verschil in de toegevoegde waarde voor het gebied. Ten eerste is het initiatief Kleine Duinvallei meer dan alleen een woonfunctie; het biedt ook ruimte voor publiek toegankelijke functies. Naar ons idee maak dit initiatief de ontmoeting van bewoners mogelijk met het concept van een gemeenschappelijke huiskamer, een buitenruimte, en ook de selectie van bewoners vooraf. Men wil echt toe naar een ‘community’. Daarnaast stimuleert het restaurant, dat ook in de avond opengesteld wordt, juist ook ontmoeting met bewoners uit de omgeving. Wij zien hiermee een centraal punt voor de wijk ontstaan. Door de levendigheid is ook sociale controle over het gebied mogelijk (dit is nog wel afhankelijk van de ruimtelijke inrichting). Gezien de doelgroep is de behoefte aan parkeerplaatsen beperkt. Een van de criteria is dat het initiatief geen verkeersaanzuigende werking mag hebben. Dit moet wel geborgd worden. Kleine Duinvallei is in onze ogen een uniek en vernieuwend concept; het komt in elk geval op andere plekken niet voor. De initiatiefnemers hebben aangegeven verantwoordelijkheid te willen nemen voor de ontwikkeling van het gebied, en een trekkersrol op zich te nemen voor de verdere organisatie van initiatiefnemers. Daarmee ontstaat een extra toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van Duinvallei. Toch zien wij nog wel enkele kanttekeningen waar rekening mee gehouden moet worden, dit heeft dan met name betrekking op het aantal woningen en de borging van de kwaliteit (zie daarvoor het hoofdstuk Aanbevelingen)."

Lees hier het hele advies van het Q-team aan het college