Miranda Contant

Het plan voor de Groene Vallei bestaat uit drie pijlers: Kievit komt met een biologische professionele kwekerij, Geke en Miranda gaan een beleeftuin ontwikkelen met bloemen en fruit en Thomas komt met een schaapskooi naar de Duinvallei. "We hebben behalve de grote liefde voor groeien en bloeien, één gemeenschappelijke missie en dat is de omgeving laten die laten meebeleven."

Het Q-team schreef over dit initiatief:

"De Groene Vallei is een stadslandbouwproject, waarbij tegelijk een mooie variatie aan verschillende betrokkenen samenkomen. Het uitgebreide businessplan waarin het biologisch groente- en fruitbedrijf Kievit een goede financiële basis vormt, wekt vertrouwen. De combinatie met een schapenhouderij waar lammetjes geboren worden en opgroeien, wekt ongetwijfeld publieke belangstelling. Een meerwaarde is ook de mate waarin men bij de bedrijfsvoering rekening wil houden met omwonenden en de bijdrage (zowel financieel als ook met begrazing door schapen) die men levert aan de ontwikkeling van het gehele gebied. De wijze waarop men de omgeving (weer) bewust wil maken van de herkomst van ons voedsel door ook het publiek (zowel jong als oud) te betrekken bij de activiteiten van planten, zaaien en oogsten spreekt aan. Groene Vallei wil dit koppelen aan een speelse ‘beleeftuin’ die een mooie publiekelijk toegankelijke plek wordt om te verblijven. Al met al zien wij hier een mooi initiatief dat een positieve beoordeling heeft gekregen." Aldus het Q-team.

Lees hier het hele advies van het Q-team aan het college