Op deze pagina vindt u een overzicht van de initiatieven die in Duinvallei komen.

Miranda Contant Initiatief

Miranda Contant

Het plan voor de Groene Vallei bestaat uit drie pijlers: Kievit komt met een biologische professionele kwekerij en Geke en Miranda gaan een beleeftuin ontwikkelen met bloemen en fruit. We hebben behalve de grote liefde voor groeien en bloeien, één gemeenschappelijke missie en dat is de omgeving late
Lees meer
en het advies van het Q-team >
Het plan voor de Groene Vallei bestaat uit drie pijlers: Kievit komt met een biologische professionele kwekerij en Geke en Miranda gaan een beleeftuin ontwikkelen met bloemen en fruit. We hebben behalve de grote liefde voor groeien en bloeien, één gemeenschappelijke missie en dat is de omgeving laten die laten meebeleven. "De Groene Vallei is een stadslandbouwproject, waarbij tegelijk een mooie variatie aan verschillende betrokkenen samenkomen. Het uitgebreide businessplan waarin het biologisch groente- en fruitbedrijf Kievit een goede financiële basis vormt, wekt vertrouwen. De combinatie met een schapenhouderij waar lammetjes geboren worden en opgroeien, wekt ongetwijfeld publieke belangstelling. Een meerwaarde is ook de mate waarin men bij de bedrijfsvoering rekening wil houden met omwonenden en de bijdrage (zowel financieel als ook met begrazing door schapen) die men levert aan de ontwikkeling van het gehele gebied. De wijze waarop men de omgeving (weer) bewust wil maken van de herkomst van ons voedsel door ook het publiek (zowel jong als oud) te betrekken bij de activiteiten van planten, zaaien en oogsten spreekt aan. Groene Vallei wil dit koppelen aan een speelse ‘beleeftuin’ die een mooie publiekelijk toegankelijke plek wordt om te verblijven. Al met al zien wij hier een mooi initiatief dat een positieve beoordeling heeft gekregen." Aldus het Q-team...
Gerard Bol Initiatief

Gerard Bol

We willen het tuindersleven op de Zanderij weer tijdelijk zichtbaar krijgen door het maken van een traditioneel oud Zanderijschuurtje van waardeloos materiaal zo ook een vletje in de Zandsloot waarmee voorheen tuinbouwproducten naar de nabijgelegen tuinbouwveiling werden afgevoerd. Ook kan er binnen
Lees meer
en het advies van het Q-team >
We willen het tuindersleven op de Zanderij weer tijdelijk zichtbaar krijgen door het maken van een traditioneel oud Zanderijschuurtje van waardeloos materiaal zo ook een vletje in de Zandsloot waarmee voorheen tuinbouwproducten naar de nabijgelegen tuinbouwveiling werden afgevoerd. Ook kan er binnen de perceelruimte van ‘Zanderijtuinders 2.0’ invulling aan een duinlandje worden gegeven. "Dit gezamenlijke initiatief waarderen wij vooral om de combinatie van groen, educatie en historie. Het historisch besef van het tuindersleven in dit gebied is groot bij de initiatiefnemers, en men wil die historie zichtbaar maken voor het publiek. Met name het plan om daar het onderwijs bij te betrekken en de openbare toegankelijkheid van het initiatief, hebben wij als positief beoordeeld. We hebben wel wat twijfels bij de haalbaarheid van het businessplan, een en ander is namelijk sterk afhankelijk van crowdfunding en de bereidheid en inzet van ‘tuinders’ en andere vrijwilligers. Omdat de financiële investering beperkt is, is naar ons idee het risico klein, niemand gaat failliet of blijft met schulden achter mocht het initiatief uiteindelijk niet haalbaar blijken." Aldus het Q-team...
Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn en anderen Initiatief

Oranjevereniging Katwijk aan den Rijn en anderen

Een open terrein biedt tal van gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld voor de huttenbouw. In dit kader is het gebruik niet gelimiteerd of voorbehouden aan de deelnemende verenigingen en instantie van het initiatief Muziek & Sport. De muziekverenigingen Door Vriendschap Sterk (DVS) en de Harmonie gebrui
Lees meer
en het advies van het Q-team >
Een open terrein biedt tal van gebruiksmogelijkheden, bijvoorbeeld voor de huttenbouw. In dit kader is het gebruik niet gelimiteerd of voorbehouden aan de deelnemende verenigingen en instantie van het initiatief Muziek & Sport. De muziekverenigingen Door Vriendschap Sterk (DVS) en de Harmonie gebruiken het terrein als oefenlocatie. De scholen uit Katwijk aan den Rijn kunnen het terrein gebruiken voor buitensporten. "Het Q-team waardeert de samenwerking tussen de verschillende betrokkenen die verenigd zijn in dit initiatief. Het is ons niet ontgaan dat voor de Oranjevereniging bijzonder veel steun is van de omgeving. De Oranjevereniging wil, vooruitlopend op subsidieaanvragen, zelf investeren om het gebied in te richten voor multifunctioneel gebruik door verschillende groepen uit de Katwijkse samenleving. Er wordt een groot open grasveld van 100 bij 300 meter aangelegd, dat geschikt is voor scholen om te sporten of voor allerlei evenementen zoals openluchtconcerten, en natuurlijk de Oranjefeesten. Ongetwijfeld is dat veld tegelijk een speel- en voetbalveld voor de buurt. De behoefte hieraan is groot. Het geheel kan worden omzoomd met bepaalde aanplant/aankleding om zo een publiek toegankelijke parkachtige omgeving te creëren. Dit zal bij het nog te maken inrichtingsplan zijn uitwerking moeten krijgen. De Oranjevereniging heeft ook gedacht aan het beheer van het geheel. Dit moet naar ons idee nog verder uitgewerkt worden op basis van de inrichting van het gebied, omdat een en ander afhankelijk zal zijn van de uiteindelijke inpassing en inrichting. " Aldus het Q-team...
Marc Hoekstra Initiatief

Marc Hoekstra

Klein Duinvallei biedt jongeren een mogelijkheid geeft om zelfstandig te gaan wonen waarbij een gemeenschappelijke “huiskamer” de bewoners kan verbinden. Het project kan tevens invulling geven aan een horecagelegenheid in het gebied. De studio’s zijn circulair van materiaalgebruik en zeer energiezui
Lees meer
en het advies van het Q-team >
Klein Duinvallei biedt jongeren een mogelijkheid geeft om zelfstandig te gaan wonen waarbij een gemeenschappelijke “huiskamer” de bewoners kan verbinden. Het project kan tevens invulling geven aan een horecagelegenheid in het gebied. De studio’s zijn circulair van materiaalgebruik en zeer energiezuinig tijdens gebruik. Door innovatieve technologie wordt zowel het beheer als ook de community ondersteund en georganiseerd. "Van de vier initiatieven met woonfunctie steken Kleine Duinvallei en Tiny Houses in positieve zin af tegen die van Homeflex en Dunavie. Hoewel deze initiatieven zich op verschillende doelgroepen richten, en dus lastig te vergelijken zijn, zien wij een duidelijk verschil in de toegevoegde waarde voor het gebied. Ten eerste is het initiatief Kleine Duinvallei meer dan alleen een woonfunctie; het biedt ook ruimte voor publiek toegankelijke functies. Naar ons idee maak dit initiatief de ontmoeting van bewoners mogelijk met het concept van een gemeenschappelijke huiskamer, een buitenruimte, en ook de selectie van bewoners vooraf. Men wil echt toe naar een ‘community’. Daarnaast stimuleert het restaurant, dat ook in de avond opengesteld wordt, juist ook ontmoeting met bewoners uit de omgeving. Wij zien hiermee een centraal punt voor de wijk ontstaan. Door de levendigheid is ook sociale controle over het gebied mogelijk (dit is nog wel afhankelijk van de ruimtelijke inrichting). Gezien de doelgroep is de behoefte aan parkeerplaatsen beperkt. Een van de criteria is dat het initiatief geen verkeersaanzuigende werking mag hebben. Dit moet wel geborgd worden. Kleine Duinvallei is in onze ogen een uniek en vernieuwend concept; het komt in elk geval op andere plekken niet voor. De initiatiefnemers hebben aangegeven verantwoordelijkheid te willen nemen voor de ontwikkeling van het gebied, en een trekkersrol op zich te nemen voor de verdere organisatie van initiatiefnemers. Daarmee ontstaat een extra toegevoegde waarde voor de ontwikkeling van Duinvallei. Toch zien wij nog wel enkele kanttekeningen waar rekening mee gehouden moet worden, dit heeft dan met name betrekking op het aantal woningen en de borging van de kwaliteit (zie daarvoor het hoofdstuk Aanbevelingen)." Aldus het Q-team...
C van Tol Initiatief

C van Tol

Een Tiny House is een kleine makkelijk verplaatsbare woning (20 tot 50 m2). We willen 5 tot 10 huisjes plaatsen. Tiny Houses zijn zeer geschikt voor mensen die tijdelijk een leuke, maar ook functionele woonruimte nodig hebben. Bewoners van Tiny Houses willen graag bijdragen aan de leefbaarheid van
Lees meer
en het advies van het Q-team >
Een Tiny House is een kleine makkelijk verplaatsbare woning (20 tot 50 m2). We willen 5 tot 10 huisjes plaatsen. Tiny Houses zijn zeer geschikt voor mensen die tijdelijk een leuke, maar ook functionele woonruimte nodig hebben. Bewoners van Tiny Houses willen graag bijdragen aan de leefbaarheid van het gebied en investeren in het onderhoud van andere initiatieven. Alle Tiny House bewoners zullen hun huisjes zelf bouwen. De bouwtijd van een huisje is ongeveer 6 maanden. "Het Tiny Houses project gaat om 5-10 kleine huisjes (75 m2) waardoor de huisjes slechts een klein oppervlak in het gebied zullen innemen. Belangrijker nog is de flexibele inpasbaarheid van de Tiny Houses, omdat de huisjes (vrijwel) zelfvoorzienend zijn (wel aangesloten op water/elektriciteit). De initiatiefnemers willen zo duurzaam mogelijk bouwen door duurzame materialen te gebruiken en slim en multifunctioneel te ontwerpen. Eigenlijk willen ze een statement maken naar Katwijkers om bewuster om te gaan met de wereld waarin we leven. Om dat te doen gaat men koffie-uurtjes organiseren waar omwonenden en andere belangstellenden worden uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. Ook steekt men de handen uit de mouwen en draagt men financieel bij om het gebied te onderhouden en te beheren. Kortom, dit initiatief is erop gericht om een bijdrage te leveren aan de omgeving. Voor ons zijn dat belangrijke argumenten om het initiatief positief te beoordelen. " Aldus het Q-team...