Update tijdelijke invulling Duinvallei

De initiatiefnemers van Groene Vallei, Muziek & Sport, Zanderijtuinders 2.0 en Duinlandjes, Bijenstal, Energie-objecten, de Stadsboerin, Full Body gym, Kleine Duinvallei, speeltuin Duinvallei en Tiny House hebben de afgelopen maanden niet stilgezeten. Bij realiseren van initiatieven komt heel wat kijken. De gemeente is bezig om het gebied klaar te maken voor de tijdelijke inrichting. In 2018 zal Duinvallei alle initiatieven letterlijk de ruimte gaan bieden, voor een periode van 10 jaar.

Klaarmaken van het gebied 

Om het gebied startklaar te maken voor de initiatiefnemers en toekomstige gebruikers en bezoekers is Campri begonnen om de grond in het gebied gebruiksklaar te maken. Vervolgens gaat de gemeente de fietsbrug over de Zandsloot plaatsen en een innovatief fietspad en voetpad vanaf de N206 aanleggen. Naast het pad komen duurzame lichtmasten te staan. De onderwerpen lichten wij nu kort toe.

Grond in orde maken
De grond in het gebied ligt vol met grondhopen, is nu niet overal goed begaanbaar en her en der heel drassig. Om dit op te lossen gaat een aannemer in opdracht van Campri het gebied ophogen met 35.000 kub overtollige aarde die er nu ligt. Ook komt langs de N206-kant aarden groenwal om een beschutte Duinvallei te creëren. Over de Zandsloot komt een tijdelijke brug om al die grond te kunnen verplaatsen. De aannemer zal werken tussen 7.00 – 18.00 uur. Het kan zijn dat u enige geluidsoverlast ervaart van de grote machines. Het gebied is te groot om helemaal met hekken af te sluiten. Daarom het dringende verzoek aan iedereen (volwassenen en kinderen) om het werkgebied niet te betreden. De grondwerkzaamheden starten begin januari en zijn naar verwachting eind februari 2018 klaar (tenzij het langdurig gaat vriezen).

Fietsbrug
Haasnoot Bruggen gaat halverwege maart een vaste fietsbrug plaatsen over de Zandsloot. De brug heeft dezelfde doorvaarthoogte als de andere bruggen in de Zanderij, namelijk 1,20 meter. Voor de aanleg van de brug is een omgevingsvergunning aangevraagd. De omgevingsvergunning komt na verlening ter inzage. Een aankondiging staat op de gemeentepagina in de lokale kranten en op de website van de gemeente: www.katwijk.nl/bekendmakingen.


Innovatief en duurzaam fietspad en voetpad
Van de Zilverschoon/het Akkerklokje tot aan de N206 gaat Dura Vermeer een fietspad en voetpad aanleggen. Hoezo duurzaam en innovatief? Normaal ligt onder het asfalt een basis laag van puin. In Duinvallei gaat Dura Vermeer aan de grond zelf een speciaal middel toevoegen waardoor een net zo’n stevige basis laag ontstaat. De aanvoer van vele tonnen puin met vrachtwagens is dan niet nodig. Op de innovatieve basislaag kan een dunnere asfalt laag gelegd worden. Zowel het asfalt van het fietspad als de bestrating van het voetpad zijn gemaakt van recyclebaar materiaal dat ook weer te verwijderen is. Het fiets- en voetpad worden in de laatste 2 weken van maart aangelegd (nadat de fietsbrug over de Zandsloot is geplaatst).

LED lichtmasten op zonne-energie
Naast het fiets- en voetpad komen 8 duurzame lichtmasten te staan gemaakt van gerecycled materiaal. Als ooit de lichtmasten niet meer nodig zijn, kunnen ze makkelijk verplaatst worden naar een andere locatie. Of de onderdelen kunnen verwerkt worden tot nieuwe producten. De lichtmasten worden niet aangesloten op het lichtnet. Zonnepanelen in de mast voorzien de LED-lampen van elektriciteit.
 
De initiatieven
Om van idee tot realisatie te komen moeten een aantal zaken geregeld worden. Alle initiatiefnemers sluiten met de gemeente een bruikleenovereenkomst. Ook moeten zij een omgevingsvergunning aanvragen voor hun initiatief. We verwachten dat in februari de eerste initiatiefnemers gaan starten in het gebied.

Hoe heeft u de participatie ervaren?
In april 2016 startte de campagne “Duinvallei: ruimte voor initiatieven”. Dit was het begin van een participatietraject waarin de gemeente enthousiaste inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen opriep om de kans te grijpen een droom waar te maken. In de maanden daarop zijn drie bewonersbijeenkomsten geweest waar u uw reactie kon geven op de plannen van de initiatiefnemers. Wij zijn heel benieuwd hoe u dit participatietraject hebt ervaren. Van uw ervaringen kunnen wij als gemeente leren om onze participatietrajecten te verbeteren. Voor het evalueren maakt de gemeente gebruik van de zogenaamde Participatiemonitor ®, een vragenlijst die alleen online is in te vullen.

Meedoen aan de Participatiemonitor ®?
Wanneer u mee wilt doen, kunt u tot en met maandag 8 januari uw emailadres sturen naar intitiatiefduinvallei@katwijk.nl met in de onderwerp regel het woord: participatie. Wij sturen iedereen die zich heeft opgegeven in die week een mail met een link naar de vragenlijst en uitleg over het invullen. Heeft u tijdens een van de bewonersbijeenkomsten uw emailadres opgegeven? Dan sturen wij u automatisch een deelname mail. Wilt u toch niet meedoen? Geen probleem. Het is geen verplichting. De gemeente kan wel zien wat iedereen invult maar niet wie wat heeft ingevuld. Het invullen duurt ongeveer 15 minuten. Wij stellen uw deelname erg op prijs.   

Informatie-inloopavond ontwikkeling Zanderij Fase 9 en 10
Campri Vastgoed BV is de plannen voor Zanderij fase 9 (zuidoosten) en fase 10 (noordzijde) aan het uitwerken. Dit zijn de laatste fasen in de gebiedsontwikkeling Zanderij/Westerbaan. In fase 9 komen 20 vrijstaande en 12 twee-onder-één-kapwoningen. In fase 10 komen 4 twee-onder-één-kapwoningen en 19 rijwoningen.

U bent van harte welkom op de inloopavond die Campri Vastgoed BV organiseert om u te informeren over het ontwerp en de planning en uw vragen te beantwoorden. Deze avond is geen verkoopavond.

Wanneer: dinsdagavond 13 februari 
Waar: Wijkcentrum de Coligny, aan de Louise de Colignylaan 7 te Katwijk
Tijd: tussen 19.00 en 20.30 uur.

Informeren
In 2018 is het dus zover. De initiatiefnemers krijgen letterlijk gedurende tien jaar de ruimte in Duinvallei. Wanneer we nieuws hebben houden we u op de hoogte. Heeft u vragen? Neem dan contact op met Ton den Butter door een email te sturen naar t.denbutter@katwijk.nl. of te bellen met 071 -406 5000.