Spelregels

De beoordeling en selectie van initiatieven verliep langs de volgende punten:

 1. creëert een publieke voorziening
 2. levert een bijdrage aan Katwijk
 3. toont maatschappelijke betrokkenheid
 4. creëert werkgelegenheid
 5. is innovatief
 6. is duurzaam
 7. biedt mogelijkheden voor samenwerking met andere initiatiefenemers
 8. draagt bij aan een functioneel divers aanbod
 9. draagt bij aan een aantrekkelijk gebied
 10. levert een financiële bijdrage aan de gebiedsexploitatie*
 11. heeft een sluitende businesscase om de continuïteit te waarborgen
 12. heeft geen aanzuigende werking op auto’s
 13. tijdelijke functies belasten het milieu niet of nauwelijks (categorie I en II)**
 14. initiatiefnemers houden zich aan de wet
 15. initiatiefnemers verbinden zich voor ten minste 1 jaar aan het gebied
 16. initiatiefnemers zijn bereid zich te organiseren
 17. initiatiefnemers tonen aan dat ze draagvlak hebben in de directe omgeving

* De gemeente Katwijk stelt het terrein ter beschikking en wil er niets op verdienen, maar het mag uiteindelijk ook niets kosten. De initiatiefnemers bepalen met elkaar welke investeringen nodig zijn. Bijvoorbeeld voor het aanleggen van paden, groen, verlichting, internet of riolering.

** Milieucatergorie 1 en 2 uitgelegd

Categorie 1: Fietsenmaker, boekbinderij, kapperszaak, woning met propaantank, pottenbakkerij, tandartspraktijk, meubelzaak, sportaccommodatie, gasdrukmeet- en regelstation, riool- en poldergemaal, caravanstalling.

Categorie 2: Fietsen- en brommermaker, bedrijf met propaantank, bouwbedrijf, melkveehouderij, fruitteeltbedrijf, houtbewerkingsbedrijf, bedrijfseigen motorvoertuigstalling, manege, brood- en banketbakkerij, supermarkt en detailhandel, installatiebedrijf, groothandel.